Photo

    

                 Prince Vittorio Emmanuele at the Ball of Savoia, New York City.

© Gianna Corbisiero 2019